Els regidors

Diego Arroyo
Diego Arroyo
Álvaro Rodilla
Álvaro Rodilla

Al mes de juliol, van rebre l’encàrrec de l’alcaldessa de ser els regidors del Districte II i de fer-nos càrrec, per tant, de les peculiaritats i necessitats dels barris del Llatí, Riera Alta i Cementiri Vell.

En la legislatura anterior i a partir de diferents reunions dels veïns i les veïnes amb l’alcaldessa, regidors i regidores i diversos tècnics municipals, l’Ajuntament va elaborar un Pla d’inversions i millores per aconseguir uns carrers més  accessibles i nets, i condicionar espais públics en desús per als veïns i les veïnes. Així, es va portar a terme la col·locació de paviment antilliscant en diferents punts del Districte i disposem d’un nou espai públic per a l’oci, el passeig i el descans ubicat entre el carrer de Serrano i el de Wilson.
També, des del curs 2013-2014, està obert el nou edifici de l’Escola Riera Alta, d’accés pel carrer de Montevideo 1-3 que ofereix instal·lacions amplies amb menjador, gimnàs amb teatre i aules d’informàtica, entre d’altres. L’accés principal al centre s’ha millorat amb la urbanització del parc de la Pau, un espai renovat que disposa de jocs infantils, bancs i palmeres. S’ha asfaltat el carrer de Wilson, entre Alps i Santa Eulàlia i s’han  reurbanitzat la calçada i els passos de vianants.

Volem continuar aquesta tasca de millora al Districte II, sempre en contacte amb la ciutadania. Estem oberts a la recollida de les vostres propostes; tenim il·lusió i ganes per fer-ho possible.