L’Ajuntament enderrocarà l’edifici Cal Coronel degut al seu mal estat, que amenaça ruïna

 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, 4 de novembre de 2019.- L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té previst tractar demà dimarts 5 de novembre, en la reunió ordinària de la Junta de Govern Local, una possible Declaració d’emergència per a l’execució de l’enderroc total de l’edifici conegut com Cal Coronel. Aquesta proposta es basa en un informe dels serveis tècnics municipals, que recomanen aquesta acció després d’haver comprovat l’estat de degradació en que ha quedat  l’edifici, especialment a conseqüència de les darreres pluges.

 

Cal Coronel és una construcció que data dels anys 40 del segle passat, que està ubicada en una parcel·la de propietat municipal i situada al carrer de Sant Domènech, al barri del Centre; un espai proper a l’edifici central de l’Ajuntament. Cal Coronel està en desús des de fa més de 30 anys i el seu estat de conservació ha estat molt deficient.  La proximitat d’aquest edifici a les oficines centrals municipals havia estat valorada per l’Equip de Govern com a espai idoni a rehabilitar per a una possible ampliació dels serveis d’atenció directa a la ciutadania, tot i que aquest projecte encara no s’ha inclòs al Pla d’Acció Municipal. Tant Cal Coronel com Can Sisteré estan catalogats com a equipaments públics administratius i, per tant, només poden tenir aquest destí

 

L’accés a la parcel·la que ocupa Cal Coronel es fa des dels jardins de Can Sisteré i l’accés a l’edifici des de l’espai lliure de dins de la parcel·la, separada dels jardins mitjançant un mur d’obra, i l’edifici està ocult darrera del pavelló esportiu de Can Sisteré, actualment en desús. En conseqüència, l’edifici no té façana directa a l’espai públic, ja que limita amb els patis interiors de parcel·la de l’illa formada pels carrers d’Anselm Clavé, Major, Sant Domènech, la plaça de la Vila i l’esmentat antic pavelló esportiu.

 

Segons l’informe elaborat pels serveis tècnics municipals, l’edifici està en un estat molt avançat de degradació dels elements constructius i el seu emplaçament encaixonat dins de l’illa i darrera del pavelló esportiu, fan inviable l’execució de qualsevol reparació dels elements amb mitjans convencionals. Hi ha una part del forjat intermig que s’havia caigut fa uns anys sense perill cap a l’exterior i la planta de dalt estava plena de coloms, excrements i altres restes biològics i sòlids. 

A causa de les fortes pluges caigudes a la ciutat la setmana passada, es va produir un esfondrament sobtat d’una part de la coberta de l‘edifici, arrel de la caiguda de la primera encavallada de fusta, possiblement pel podriment dels caps de l’encavallada que estaven encastats dintre de les parets de pedra. Com a conseqüència d’aquesta incidència, es van fer unes primeres visites d’urgència per part de l’equip tècnic municipal de l’Àrea de Serveis Territorials, que va determinar la gravetat dels fets i una segona visita acompanyat d’un tècnic extern especialitat. D’ambdues visites es va concloure la necessitat d’intervenció immediata per tal d’evitar que l’edifici s’esfondri en la seva totalitat.

A l’haver-se enfonsat una part de la coberta –senyala l’informe tècnic- totes les restes han caigut dintre de l’edifici i han sobrecarregat el forjat intermig. La resta d’encavallades també es troben en un estat molt avançat de podriment, amb la qual cosa l’esfondrament de la resta de la coberta es pot produir en qualsevol moment, sobretot si torna a ploure amb força.

L’Equip de tècnics apunta també que si es produeix l’esfondrament de tota la coberta i tots els elements cauen dins de l’edifici, el forjat intermig no aguantarà tot el pes i col·lapsarà, el que podria provocar el bolcament de les parets de pedra perimetrals, tot i que tècnicament no es pot determinar si aquest bolcament es pot produir cap a dintre o cap afora de l’edifici.

A fi de disposar un informe complert sobre l’estat de l’edifici, s’han realitzat també dues visites amb empreses especialitzades per estudiar la viabilitat d’un enderroc parcial, però cap de les dues empreses ha pogut garantir que l’edifici no col·lapsarà si s’intenta enderrocar una part. A més, conclou l’estudi tècnic, les condicions d’execució (espai disponible, accessos, estat de degradació de l’edifici...) fan inviable un enderrocament parcial.  

És en funció d’aquests informes tècnics que la Junta de Govern Local té previst acordar demà la Declaració d’emergència per a l’execució de l’enderroc total de Cal Coronel i iniciar la tramitació corresponent perquè l’edifici pugui ser enderrocat en les properes setmanes.  

 

Per a més informació

 

Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Dori Morillo / Elsa Blasco

93 462 40 13 / 660 294 800
morilloga@gramenet.cat

blascoce@gramenet.cat

premsa.comunicacio@gramenet.cat