L’Ajuntament de Santa Coloma dona a conèixer el seu Programa de Prevenció i Atenció contra la Mutilació Genital Femenina (MGF)

A Santa Coloma de Gramenet resideixen 352 dones procedents de països que practiquen la MGF, d’aquestes, 102 són nenes de 0 a 14 anys. Si bé aquesta pràctica no es realitza a Catalunya, als països d’origen és una pràctica viva.

Santa Coloma de Gramenet, 5 de febrer de 2018.- Demà dimarts 6 de febrer es celebra el Dia Internacional contra la mutilació genital femenina, una pràctica que vulnera els Drets Humans de les dones i de les nenes. Amb l’objectiu de potenciar polítiques i accions de prevenció d’aquesta pràctica, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet desenvolupa des de l’any 2015 un programa integral de prevenció i atenció a la mutilació genital femenina, en el marc d’un conveni amb la Fundació Wassu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Segons les darreres dades extretes de l’Oficina Tècnica del Pla per a la Inclusió Social d’aquest Ajuntament, a Santa Coloma de Gramenet resideixen 352 dones procedents dels països que practiquen la MGF, d’aquestes, 102 són nenes de 0 a 14 anys. Si bé aquesta pràctica no es realitza a Catalunya, als països d’origen és una pràctica viva. Les principals nacionalitats d’origen residents en aquest municipi són: Nigèria (amb un 27% de prevalença de MGF a origen), Ghana (4%), Egipte (95%)  i Senegal (28%). Això no vol dir que totes les dones estiguin mutilades, ni totes les nenes estiguin en risc de MGF, sinó que són dades a contemplar, en la planificació de polítiques i accions per prevenir i atendre les possibles necessitats detectades. 

En aquest sentit, el programa compta amb la metodologia desenvolupada per la Fundació Wassu de la UAB, proporcionant formació, eines i suport als i les professionals que treballen directament amb la població diana. L’objectiu és atendre millor la població i prevenir la MGF, a través de l’apoderament de les famílies, perquè siguin elles les que abandonin aquesta pràctica tradicional en algunes cultures. El programa també contempla la prevenció de la cirurgia genital cosmètica, pràctica en augment als quiròfans europeus per raons estètiques i que pot comportar problemes de salut a la llarga.

El Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb la Fundació Wassu-UAB, ofereix de forma periòdica formació i assessorament als professionals que ho necessitin. Durant aquests anys s’ha treballat amb més de 191 professionals de 10 serveis diferents de la ciutat, s’han realitzat 7 sessions en grups reduïts, s’han fet 5 sessions d’acompanyament a la intervenció preventiva i s’han organitzat 3 jornades de formació per a professionals. A més s’ha fet arribar a aquests professionals material útil per aquesta tasca, com manuals, guies, desplegables i l’eina de la carta de compromís preventiu. Fruit del treball desenvolupat en el territori pilot s’ha creat una xarxa de professionals referents de prevenció i atenció de la MGF a Santa Coloma de Gramenet.

Gràcies a la formació, hi ha hagut més interès en la detecció, l’atenció i la prevenció de la pràctica, ja que abans de la formació, la mutilació genital femenina era un tema invisible en les consultes. Malgrat que des del servei de Salut municipal es reconeix que encara queda molt camí per recórrer, poc a poc els i les professionals estan incorporant aquest tema en el marc de l’educació per a la salut que ja realitzen. En aquest sentit, la propera formació es farà el proper 26 de febrer i està destinada prioritàriament a professionals de la salut, ja que en breu se signarà un conveni de col·laboració amb la Gerència Territorial Metropolitana Nord dels Centres d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut i la Fundació Wassu. Aquesta formació forma part de la 3a fase del Programa de Prevenció i Atenció de la MGF que te com a principal objectiu l’extensió del projecte a altres territoris de la ciutat mitjançant la capacitació professional .

Al febrer de 2017 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va ser convidat al I Congrés Internacional sobre “Aspectos socioculturales y legales de la mutilación genital femenina: Experiencias Transnacionales de Prevención y Protección”,  celebrat a Madrid, per presentar el programa municipal d’actuació en aquest tema.

 

Per a més informació i/o contactes:

Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

(Dori Morillo/Ana Belén Pérez)

93 462 40 13 / 618 045 488
comunicacio@gramenet.cat

premsa.comunicacio@gramenet.cat