L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet crearà un fons d'ajuts al lloguer per a facilitar l'emancipació de les/els ‘millennials’

Aquesta nova iniciativa combatrà les insuficiències del Pla estatal de l’habitatge del govern de l'Estat, i se suma als esforços que el consistori ja realitza en matèria de rehabilitació, i per atendre el pagament de subministraments o el lloguer de l’habitatge amb el fons de contingència social.

Acte de presentació del fons d’ajuts amb l’alcaldessa, Núria Parlon, a la sala de plens de l’Ajuntament.

Santa Coloma de Gramenet, a 9 de març de 2018.- El govern municipal de Santa Coloma de Gramenet ha decidit crear una nova partida econòmica d’ajuts al lloguer, dins el pressupost, destinada a facilitar l’emancipació dels/les millennials.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat aquest matí aquesta nova iniciativa municipal, sobre la qual ha dit que va adreçada “a una generació, la millennials, que pateix moltes dificultats per accedir a un habitatge”. L’alcaldessa destaca que aquestes noves ajudes “se sumen als esforços que l’Ajuntament ja realitza en matèria de rehabilitació, com ara les àrees de conservació i rehabilitació (ACR), i per atendre el pagament de subministraments o el lloguer de l’habitatge amb el fons de contingència social”.

L’objectiu és doble. El primer és mobilitzar els habitatges de propietat privada que estan buits i que no pertanyen a grans tenidors. Aquests habitatges són susceptibles de ser ocupats il·legalment, fet que genera problemes de convivència (aquesta problemàtica, lamentablement, es produeix en moltes ciutats de l’àrea metropolitana). El segon objectiu consisteix a oferir avantatges i garanties a través d’aquesta fórmula com a incentiu per evitar preus abusius. Les bases per formalitzar aquestes subvencions, que estan sent elaborades actualment pels serveis tècnics municipals, entraran en vigor a partir del proper mes de setembre.
 
D’aquesta manera, l’Ajuntament facilitarà el procés d’emancipació de millennials (persones nascudes a les dècades dels 80-90 que tenen dificultats importants per emancipar-se). El programa no només consisteix a fer ajudes —la major prestació serà de 200 euros mensuals durant un màxim de 5 anys—, sinó que facilita la mediació entre la propietat, les gestories o els agents immobiliaris i les persones arrendatàries.
 
La partida econòmica que l’Ajuntament preveu destinat al fons d’ajuts al lloguer, durant els propers tres anys, és de tres milions d’euros.
 
Prestacions del fons

• Mediació per fomentar el lloguer.

• Ajuts a la formalització del contracte. Consisteix en el finançament de les despeses de gestoria i els dos mesos de fiança.

• L’ajuda municipal màxima serà de 200 euros mensuals, que s’assignaran en funció dels ingressos de la persona beneficiària.

• El lloguer de la renda mensual no haurà de superar els 650 euros perquè aquesta mesura contribueixi a combatre els preus abusius en el mercat.

• Les persones arrendadores, que lloguin el seu habitatge per un màxim de 500 euros mensuals, tindran com a contrapartida que l’Ajuntament assumiria els rebuts impagats durant la vigència del contracte en cas d’impagament de la persona arrendatària.

• Tots els habitatges estaran coberts per una pòlissa d’assegurances, de forma obligatòria, per atendre els possibles desperfectes que s’hi poguessin ocasionar durant el lloguer.

• A tal d’exemple, un/a millennial que accedeixi a l'ajut màxim del lloguer de 200 euros mensuals, obtindrà:

                         -2.400 euros l'any en concepte d’ajuda municipal al pagament del lloguer.

- la fiança de dos mesos i les despeses derivades de la formalització del    contracte.

Amb aquesta nova partida pressupostària, l’Ajuntament corregeix també els defectes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021(PEV)  que ha anunciat el Govern central.

El govern municipal considera que el PEV 2018-2021 no té:

•Finançament suficient per incrementar el parc públic d’habitatge protegit.

• Mesures concretes per potenciar noves iniciatives d’habitatge públic, com les que ja estem explorant a Santa Coloma de Gramenet amb l’objectiu que el sòl sigui sempre públic, com les cooperatives en cessió d’ús (cohabitatge) o els drets de superfície.

• Valentia per comminar la SAREB i les entitats financeres perquè facilitin als municipis llur parc d’habitatges per a lloguer social.

• Concreció en la definició de les polítiques de rehabilitació d’habitatges.

• Mesures que limitin o acabin amb els beneficis fiscals dels grans tenidors i de les societat especulatives.

• Programa amb mesures concretes per combatre les ocupacions il·legals d’habitatges, provocades per determinades màfies organitzades, que tanta alarma social generen als municipis.

L’alcaldessa Núria Parlon critica que “una vegada més, el Govern central ignora la problemàtica que pateixen les persones per accedir o mantenir un habitatge. I també ignora la realitat dels ajuntaments, que són les administracions a les quals acudeix la ciutadania. Per al Govern central, les persones queden molt lluny”.

 

Per a més informació i/o entrevistes:

Servei de Comunicació
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Dori Morillo / Ana Belén Pérez Blanco
93 462 40 13 / 618 045 488
premsa.comunicacio@gramenet.cat