Centres Oberts

 

El Centres oberts ofereixen atenció als infants i joves de 3 a 18 anys que precisen d’un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar. Aquests centres donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels usuaris i de les usuàries, de llur socialització, adquisició d'aprenentatges bàsics i esbarjo. L’Ajuntament ofereix el servei de centre obert en conveni amb diverses entitats de l’àmbit de l’educació del municipi.

Destinataris/àries

Infants i joves de 3 a 18 anys

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia