Teleassistència

Servei Local de Teleassistència  és un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat, tranquilitat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, soledat o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata a aquestes. Mitjançant una polsera o un penjoll en cas de necessitat es pot trucar a una centraleta des de qualsevol lloc de la casa i en qualsevol situació.

Destinataris/àries

Persones grans (majors de 75 anys) o persones amb malalties i/o disminucions que visquin soles, o convisquin amb altres persones grans o que passin moltes hores soles.

Dispositius de seguretat

Els dispositius de seguretat són complements que es troben integrats en el funcionament del Servei Local de Teleassistència per la qual cosa es requereix ser persona usuària del servei per disposar-ne.

S'adrecen a persones que necessiten reforçar la seguretat bé per motius de riscos al seu domicili o bé per una situació fràgil de salut.

En funció del diagnòstic de risc que es realitzi de la persona usuària, s'ofereixen principalment els següents complements:

      Dispositius per a la detecció de riscos a la llar

  • Detectors de gas per detectar fuites de gasos com el butà, propà, gas natural o gas ciutat. Estan indicats a persones amb pèrdues de memòria freqüents, limitacions visuals o olfactives o han patit algun incident relacionat amb aquest risc.
  • Detectors de foc/fum per detectar la presència de fums. Estan indicats a llars que disposen d'aparells susceptibles de provocar un incendi (cuines de gas, brasers, etc.) i a persones amb pèrdues de memòria freqüents, limitacions visuals o olfactives o han patit algun incident relacionat amb aquest risc.

      Dispositius per a la detecció de riscos per a la salut de la persona

  • Detectors de mobilitat/passivitat per controlar l'activitat i/o la inactivitat de la persona, per exemple, els detectors d'obertura de portes - instal·lats principalment als frigorífics -, que es programen per detectar la manca d'obertura en unes hores concretes. En aquest grup també s'hi troben altres com els detectors de caigudes, indicats per a persones amb risc de desmais o patologies que poden implicar caigudes, o d'altres detectors de mobilitat.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Departament d’Atenció a la Dependència i persones amb discapacitat

Documentació