Les 12 passes imprescindibles en altres idiomes

L’empadronament permet a la persona que ho tramita ser considerada veí/na de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i és necessari per demostrar la residencia al municipi en tràmits relacionats amb qüestions d’estrangeria i per accedir als serveis públics educatius, sanitaris, etc.

On anar?
Oficina d’atenció ciutadana (OIAC)
Plaça de la Vila, s/n
Tel. 93 462 40 00

Horari: dilluns a dijous, de 8:30 a 17:30, i divendres, de 8:30 a 14:30

Quina informació et demanaran?
Document identificatiu i llibre de família. Contracte de lloguer o escriptures del pis, l’últim rebut del lloguer i de les companyies subministradores de llum i aigua.

Els tipus d’autoritzacions, així com els requisits, per a residir a l’Estat Espanyol depenen dels règims jurídics que et siguin aplicables. Un cop siguis resident, tindràs les mateixes obligacions que les persones espanyoles.

A Santa Coloma de Gramenet podràs rebre informació dels tràmits per les autoritzacions, renovacions o processos de retorn. També pots comptar amb una assessoria jurídica en temes d’estrangeria.

On anar?

  • CIAPE (Centre d'informació i assessorament en temes d'estrangeria)
    Centre Cívic Pins. C. Pirineus, 2
    Tel. 93 466 39 40
  • CITE (Centre d’informació a treballadors estrangers)
    Centre Cívic Pins. C. Pirineus, 2
    e-mail: ciape@gramenet.cat
    Tel. 93 466 39 40

Santa Coloma ofereix una sèrie d’accions informatives i formatives que poden facilitar la integració a les persones nouvingudes i l’accés als diferents serveis públics.

On anar?

  • Oficina d’atenció ciutadana (OIAC)
    Plaça de la Vila, s/n
    Tel. 93 462 40 00
    Horari: dilluns a dijous, de 8:30 a 17:30, i divendres, de 8:30 a 14:30
  • CIAPE (Centre d’informació i assessorament en temes d’estrangeria)
    Centre Cívic Pins. C.Pirineus, 2
    Tel. 934663940
  • CITE (Centre d'informació a treballadors estrangers)
    Centre Cívic Pins. C. Pirineus, 2
    e-mail: ciape@gramenet.cat
    Tel. 93 466 39 40

El document que permet l’accés al sistema públic és la targeta sanitària. Per obtenir-la has d’anar al teu Centre d’Atenció Primària (CAP). Per saber quin és truca al 061, Sanitat respon 24 h.

On anar?

  • CAP 1 – Can Mariné
    C/ Sant Carles, 79
    Tel. 934666453
  • CAP 2 – Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí
    C/ del Perú, 60 – 62
    Tel. 934685190
  • CAP 3 – Singuerlín
    C/ Santiago Rusiñol, 64 – 68
    Tel. 934685800

  • CAP 4 – Riu Nord i Riu Sud
    C / Major 49 – 53
    Tel. 934662096

  • CAP 5 – Raval i Santa Rosa
    C/ Elkano, 20
    Tel. 934665730

  • CAP 6 – Fondo
    C/ Mossen Cinto Verdaguer, 118
    Tel. 934681564

Tots els infants que viuen a Catalunya tenen l’obligació d’estar escolaritzats dels 6 als 16 anys. El sistema educatiu de Catalunya és gratuït en els centres finançats per fons públic. L’educació s’organitza en nivells: 

  • Escoles bressol: dels 0 als 3 anys

  • Educació infantil i primària (escoles): dels 3 als 12 anys

  • Educació secundària (Instituts): dels 12 als 16 anys

  • Batxillerat i formació professional (Instituts): més de 16 anys

On anar?

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Rambla Sant Sebastià, 98-100
Tel. 934624062

Aprendre les llengües autòctones és essencial per a la teva integració laboral i social. Pel que fa al català has de saber que és un valor afegit per al teu futur i podràs cursar-lo presencialment, semipresencialment o a distància.

On anar?

El castellà i el català podràs aprendre’ls a diversos serveis de la ciutat:

  • Escola d’adults de Fondo
    Rambla Sant Sebastià, 98-100, 2-4a planta
    Tel. 93 386 67 32

  • Escola d’adults de Singuerlín
    C. Castella s/n
    Tel. 93 391 03 06

L’habitatge pot ser de lloguer o compra. Pel primer, cal que se signi un document anomenat contracte de lloguer que recollirà totes les condicions de l’acord. Per conèixer els drets i obligacions que comportarà aquest contracte cal que t’informis abans de signar cap document.

On anar?

  • Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)
    Plaça de la Vila, 1
    e-mail: departamentconsum@gramenet.cat
    Per concertar visita, contacteu amb l’OIAC: Tel. 93 462 40 40

És important que sàpigues quins són els teus drets i possibilitats laborals a Catalunya. Et caldrà doncs, conèixer quines són les condicions i característiques d’un contracte laboral.

Si tens permís de residència i/o treball, vols buscar feina, seguir una formació laboral, o muntar la teva pròpia empresa, comptes amb diversos serveis especialitzats.

On anar?

  • Servei Municipal d’Ocupació - Grameimpuls
    C. Rafael de Casanova, 40
    Tel. 93 466 15 65

  • OTG (Oficina de Treball de la Generalitat)
    Plaça de Vila-seca, s/n
    Tel. 93 466 38 16

A partir dels 18 anys, pots rebre una oferta d’alfabetització, formació bàsica, accés a cicles formatius i universitat.

On anar?

  • Escola d’adults de Fondo
    Rambla Sant Sebastià, 98-100, 2-4a planta
    Tel. 93 468 40 48

  • Escola d’adults de Singuerlín
    C. Castella s/n
    Tel. 93 391 03 06

Santa Coloma de Gramenet, compta amb formació adreçada a treballadors i treballadores en atur amb l'objectiu de proporcionar-los els coneixements professionals per accedir a un lloc de treball:

  • Servei Municipal d’Ocupació - Grameimpuls
    C. Rafael de Casanova, 40
    Tel. 93 466 15 65

Al teu Districte trobaràs a les Oficines d'Atenció a les Famílies (ODAF) informació i atenció de les teves necessitats personals i familiars.

On anar?

  • Telèfon d’atenció a les famílies
    Tel. 93 462 40 77

Cita prèvia i assignació de professional: 

  • ODAF Districte 1 i 2 - Centre, Cementiri Vell ,Can Mariner, Llatí i Riera Alta
    Rambla Fondo, 13
  • ODAF Districte 3 - Singuerlín, Les Oliveres, Can Franquesa i Guinardera
    Avinguda Puig Castellar, 16

  • ODAF Districte 4 - Riu Sud i Riu Nord
    Passeig d'en Llorenç Serra, 50, local 3

  • ODAF Districte 5 - Raval, Santa Rosa i Safaretjos
    Avinguda Generalitat, 112

  • ODAF Districte 6 – Fondo
    C/Bruc, 21

Com a persones nouvingudes d’arreu del món tindreu, segurament, una necessitat de participar en la societat civil catalana i, en definitiva, millorar les vostres relacions socials. Per donar resposta a moltes d’aquestes necessitats, existeixen diverses associacions a la ciutat.

On anar?

Xarxa de transmissió de valors i missatges positius

C. Sant Jeroni, 3

Tel. 618709844 i 685914568

Policia
Mossos d’Esquadra
Bombers
Emergències mèdiques

TELÈFON 112