Els pactes de convivència

La Llei de Propietat Horitzontal integra i recull les normes bàsiques que regulen el funcionament correcte de les comunitats de veïns i veïnes amb l'objectiu de garantir un funcionament òptim i democràtic a les comunitats.

Aquest marc normatiu també recull aspectes relacionats amb la convivència, però som els veïns i veïnes els que hem de decidir les normes més adequades al nostre marc de relació. Per aquest motiu, el Servei de Convivència proposa l’establiment dels Pactes de Convivència:

 • Què són?

Un conjunt de normes de la comunitat, acordades entre tot el veïnat, propietaris i llogaters, que poden regular les relacions de convivència entre veïns i veïnes (horaris de descans, canals de comunicació, la tinença d’animals domèstics, les festes, les obres, etc.) i l’ús dels espais comuns (ascensor, vestíbul, terrats, porta principal, neteja i manteniment, etc.)

 • Per què serveix?

  • Per escollir la manera d’organitzar-se i conviure
  • Per prevenir conflictes i situacions de dificultat
  • Per facilitar l’acollida i l’adaptació de nous veïns i veïnes
  • Per responsabilitzar i donar veu a totes les persones en relació a la  convivència dins la comunitat
 • Com es duu a terme?

L’Equip de Mediació treballa conjuntament amb els veïns i veïnes, realitzant el contacte amb els diferents habitatges i organitzant les reunions d’elaboració dels Pactes de Convivència. Els professionals incorporen en el procés les diferents necessitats detectades i els desitjos de canvi expressats per cada veí i veïna.