Benestar emocional i prevenció d'addiccions

Imatge d'un ciclista en la llera del Riu Besós

El Servei de Salut Pública fomenta el benestar emocional i la salut mental de la ciutadania. Ho fa sota el paraigua metodològic del Pla Local de Salut, el qual pretén impulsar un conjunt d'accions per donar resposta a les necessitats detectades del territori.

El Programa de BEA  té com a objectiu promoure hàbits i conductes saludables mitjançant diferents línies d’actuacions enfocades a la gestió i educació emocional, així com la prevenció dels usos problemàtics de substàncies i comportaments que poden arribar a esdevenir una dependència o una addicció.

Aquesta iniciativa es realitza mitjançant el treball en xarxa de diferents serveis i entitats, amb la finalitat de beneficiar la comunitat, millorar l'eficàcia, respondre les demandes i facilitar l'accés als recursos.

El Programa BEA contempla diferents línies d’actuació: un programa d’educació emocional individual i grupal per a adolescents i joves, formació de professionals i agents socials, elaboració de materials i propostes educatives, campanyes monogràfiques, activitats d’educació i sensibilització, i altres.

La promoció d’hàbits saludables i preventius en infants, adolescents i joves en una línia prioritària del programa. Per aquest motiu contempla la realització de tallers i xerrades a centres educatius. El Programa d'Activitats Complementàries (PAEC) és la plataforma municipal per oferir i gestionar intervencions amb l’alumnat de primària, de l’ESO i d’estudis postobligatoris de la ciutat, i serà l’eina que emprarà el Programa BEA per oferir activitats per prevenir, conscienciar i promoure la salut en les diferents vessants.

A més, s'ha creat la guia educativa Activitats i propostes de salut mental i benestar emocional per a centres educatius. El seu objectiu és facilitar als centres educatius coneguin el ventall d’activitats en matèria de benestar emocional, la salut mental i els problemes associats.

La Taula de Salut Mental i Addiccions és l'òrgan de participació del programa de benestar emocional i addicions. Aquesta forma part del Consell de Benestar social, creat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, recursos assistencials i entitats del tercer sector que treballen en la prevenció, atenció i la sensibilització de la salut mental i emocional de la població.