Foto del punt d'informació juvenil

Al CRIJ Rellotge XXI trobaràs un Punt d'Informació Juvenil, on es fa un assessorament en temes d'habitatge, formació, treball/ocupació i salut.

També expedim diversos carnets:

- Carnet d'alberguista: Jove, Adult i Familiar

- Carnet d'estudiant internacional