Delimitació d'un Àrea de Conservació i Rehabilitació de la secció censal 617 [ACR-2].

codi Municipal: GU-053/AC

Àmbit: 5 àmbits en el sector del Fondo i Santa Rosa.

Proposta: illes situades dins la secció censal núm. 617.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 25/10/2016
  • Data Diligencia donat per aprovat:: 23/02/2017
DOCUMENTACIÓ: