Delimitació d'una unitat d'actuació a la plaça de la Vila 19 i avinguda Generaliltat, 2.

codi Municipal: GU-028/PA

  • codi RPUC:  1992 / 000767 / M

Àmbit: Finques situades a la plaça de la Vila, 19 i avinguda de la Generalitat, 2.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament, es cedeixin els sols afectats pels vials i s'executin les obres d'urbanització dels mateixos.

Nota: Queda exclosa la finca de la plaça de la Vila, 20-21 per sentència estimada.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 24/02/1992
DOCUMENTACIÓ: