Delimitació d'una unitat d'actuació als carrers Dant, Ausias March, Roger de Flor i Garcilaso de la Vega

codi Municipal: GU-011/PA

  • codi RPUC:  1988 / 003725 / M

Àmbit: Finques situades als carrers Dant, Ausias March, Roger de Flor i Garcilaso de la Vega.

Proposta: Delimitació d'una unitat d'actuació que comprengui totes les finques amb aprofitament privat que donin front a aquests carrers sense urbanitzar per tal d'assegurar la justa distribució dels beneficis i càrregues derivats de l'execució de les obres d'urbanització.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 25/03/1988
  • Data publicació expedient: 23/07/1988
DOCUMENTACIÓ: