Modificació puntual del PGM a la Plaça Alfonso Comín. Connexió Valentí Escalas-Liszt.

codi Municipal: PU-207/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 05/06/2018
  • Data publicació expedient (DOGC): 09/07/2018
  • Data publicació normativa (DOGC): 09/07/2018
DOCUMENTACIÓ: