Modificació puntual del PGM a l'àmbit de l'antiga fàbrica CIBA i a l'àmbit on s'ubica l'edifici de Serveis Territorials i Municipals.

codi Municipal: PU-093/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 01/08/2002
  • Data publicació expedient (DOGC): 21/11/2002
  • Data publicació normativa (DOGC): 21/11/2002
DOCUMENTACIÓ: