Transcripció a escala 1:2000 de les determinacions físiques del PGM.

codi Municipal: PU-015/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 16/12/1986
  • Data publicació expedient (DOGC): 06/04/1987
DOCUMENTACIÓ: