Pla Parcial industrial del Polígon del Bosc Llarg i les Canyes.

codi Municipal: PU-005/PP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 30/09/1982
  • Data publicació expedient (BOPB): 02/11/1982

DOCUMENTACIÓ:
Documentació: