Modificació del PP del sector Nord-oest per a la reestructuració de l'edificabilitat i complementació del traçat viari a l'àmbit de Can Zam

codi Municipal: PU-820/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 23/05/1973
  • Data publicació expedient (BOPB): 07/07/1973

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: