Estudi de detall d'ordenació de volums del carrer Garcilaso de la Vega, 44 amb l'av Ramon Berenguer, 205

codi Municipal: ED-31

  • codi RPUC:  1998 / 002478 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 15/09/1998
  • Data Assabentat:               18/11/1998
  • Data publicació (BOPB):    05/02/1999
DOCUMENTACIÓ: