Estudi de detall d'ordenació de la façana i l'ARM de la finca de la Rambla Sant Sebastià, 57-59

codi Municipal: ED-22

  • codi RPUC:  1995 / 001571 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/05/1995
  • Data Assabentat:               26/07/1995
  • Data publicació (BOPB):   24/06/1995
DOCUMENTACIÓ: