Des del Pla Local per la Inclusió Social s’impulsen accions i projectes innovadors que compleixen els criteris de bones pràctiques en matèria d’inclusió social establerts per la Generalitat de Catalunya.

L’Oficina tècnica del PLIS es fa càrrec de dissenyar experiències innovadores en l’abordatge de l’exclusió social, així com d’avaluar i oferir suport tècnic (recerca de dades, prospeccions, diagnosis...) a projectes adreçats al benestar de les persones que es plantegen o s’estan desenvolupant des d’altres serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Per a més informació

Oficina tècnica Pla Local per la Inclusió Social
Àrea d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00 Ext. 3016/2124
observatoriexclusio@gramenet.cat