Santa Coloma, Ciutat Amiga de la Infància

A Santa Coloma, gairebé dos de cada deu colomencs i colomenques són menors de 18 anys (22.146 persones). Des del govern municipal hem ubicat en el centre de les nostres polítiques l’atenció i la defensa dels drets d’aquests infants i adolescents, i en especial dels més vulnerables, per garantir-los la igualtat d’oportunitats i un projecte de vida amb dignitat i futur a la ciutat. Aquest ferm compromís amb la infància i l’adolescència està reflectit en el Pla d’acció municipal (PAM), elaborat amb la ciutadania, on es recullen els projectes i les iniciatives de suport als més joves i a les seves famílies, sobretot en les primeres etapes de la vida, i alhora promoure’n la participació activa en la millora de Santa Coloma. Un exemple de la feina feta és el reconeixement de Santa Coloma com a Ciutat Amiga de la Infància que ens acaba de comunicar UNICEF i que només tenen 24 governs a tot Catalunya. Aquesta distinció és fruit d’un treball intens i compartit —Ajuntament, entitats i agents socials—amb la plena convicció que la infància i l’adolescència són etapes vitals que requereixen atenció prioritària. UNICEF també ha valorat la nostra tasca per implicar els i les més petites en el progrés de la ciutat, des de la creació del Consell de la Infància o les comissions de participació joves. Perquè ells i elles han de ser veritables protagonistes de la transformació social cap a un món millor.