Aquest  servei municipal treballa per combatre la situació de pobresa energètica, garantir els drets que contempla la legislació vigent pel que fa a l’accés als subministraments bàsics, i millorar l’eficiència de les llars del nostre municipi, posant especial interès en les llars més vulnerables.

S'han posat en marxa mesures de prevenció de la pobresa energètica a les llars de la ciutat i amb especial atenció a les persones vulnerables (infants, malalts, gent gran, etc.), la sensibilització de la població sobre l’eficiència en el consum energètic, per tal d’estalviar fent-ne un ús responsable, la prevenció davant situacions de pobresa energètica a través de la coordinació amb altres serveis del territori i millorar la gestió energètica de les llars de la ciutat i augmentar l’eficiència.

Els eixos bàsics d'actuació són els següents

 • Informació bàsica sobre aspectes vinculats als subministraments bàsics a la llar: hàbits, bo social, bo tèrmic, optimització horària, mesures d’aïllament, entre d’altres.
 • Apoderament ciutadà sobre aspectes vinculats al dret a l’energia i als subministraments.
 • Diagnosticar la situació de l’habitatge, la despesa i l’ús energètic de la família.
 • Assessorament energètic i de millora del confort tèrmic.
 • Intervencions a les llars, detectant situacions greus o d’urgència en relació amb els subministraments, així com realitzar petites reparacions in situ, com posar ribets a les finestres o portes, canvi de bombetes, etc.
 • Protecció de les persones vulnerables: acompanyament i gestió en l’aplicació de la Llei 24/2015.
 • Gestions en/amb les companyies elèctriques: canvis de titularitat, canvi de comercialitzadora de referència, canvis de tarifa, discriminació horària, canvis de potència, eliminació de serveis extres, gestió bo social, derivació per gestió de butlletí, etc.
 • Gestions en/amb les companyies de gas: canvi de titular, canvi de comercialitzadora, eliminació de serveis extres.
 • Gestions en/amb la companyia d’aigua: gestió tarifa social i gestió fons social.
 • Instal•lació material per a la reducció de consum, millora de l’eficiència energètica i equips que faciliten els canvis de comportament.
 • Coordinació amb Serveis Socials, Habitatge, i altres serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 • Educació en hàbits respecte a l’ús d’electrodomèstics, etc.
 • Regulació de la temperatura de la caldera i altres electrodomèstics.
 • Realització d’accions en la comunitat: tallers, punts informatius i d’assessorament.
 • El punt del servei es troba a Gramepark, plaça d’en José Cámara de la Hoz, s/n.
 • L’horari és dilluns i dijous de 09:00 hores fins les 15:00 hores; dimarts i dimecres de 09:00 hores fins les 18:00 hores; i el divendres de 09:00 hores fins les 14:00 hores.
 • Telèfon de contacte: 93 385 94 56