760 persones es beneficien dels ajuts amb grames

El «Pro-Grama Social», que va posar en marxa l’Ajuntament el passat mes d’octubre, va tancar l’any 2022 donant cobertura a 247 famílies i beneficiant a 760 persones.

Aquesta iniciativa posa a l'abast de la ciutadania les prestacions econòmiques de caràcter social en grames utilitzant un sistema de pagament per internet i telèfon mòbil. El principal objectiu és pal·liar situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència adreçades a famílies en risc d'exclusió social.

En total, el consistori ha invertit en aquestes prestacions 231.150 grames, la moneda local digital (1 grama equival al valor d’1 euro). I les persones beneficiàries han efectuat 4.847 pagaments en els 60 comerços adherits al programa.

D’aquesta manera, la despesa pública beneficia també al comerç local, incrementant la circulació de diners entre els comerços de Santa Coloma.

El 83% de les persones sol·licitants de la prestació són dones i gairebé el 25% són famílies monoparentals maternes.

Pel que fa a la valoració d’aquesta iniciativa, el 85% de les persones perceptores la valora molt satisfactòriament en termes globals. El 94% considera molt bona l’atenció rebuda per part del personal del «Pro-Grama Social» i al 99% li ha resultat molt fàcil o senzill el sistema de pagament.