Referència normativa

El govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat al seu diari oficial la LLEI 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. Es tracta d’una llei que, segons anuncia el propi text, deroga “totes les normes de rang igual o inferior que la contradiguin o s’hi oposin”, que “vol preservar el model comercial català”, i que atorga a l’administració autonòmica la “competència exclusiva en matèria de comerç interior”.

LLEI 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció de la Generalitat de Catalunya.

Establiments comercials en general (horari comercial general)

Dies d’obertura setmanal: de dilluns a dissabte.

Horaris: entre 7 h i les 22 h amb un màxim de 12 hores al dia.  

Diumenge i festius tancament obligatori:

Tots els diumenges i festius, excepte autoritzats.

Obertura restringida: 24 i 31 de desembre, hora màxima de tancament les 20h.

Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i les anomenades botigues de conveniència

Dies d’obertura setmanal: sense limitació.

Horaris: sense limitació.

Diumenges i Festius oberts: tots.

Tancament obligatori: sense limitació.

Obertura restringida: sense limitació.

Venda combustible i carburants

Dies d’obertura setmanal: sense limitació.

Horaris: sense limitació.

Diumenges i Festius oberts: tots.

Tancament obligatori: sense limitació.

Obertura restringida: sense limitació.

Alimentació: Petites i mitjanes empreses de 150 m2 o menys de superfície de venda

Dies d’obertura setmanal: sense limitació.

Horaris: sense limitació.Excepte districte cinquè (Raval, Santa Rosa i Safaretjos) i sisè (Fondo)

Diumenges i Festius oberts: Tots, excepte els dies de tancament obligatori.

Tancament obligatori: 1 gener / 25 desembre.

Obertura restringida: 24 i 31 desembre, hora màxima de tancament 20h.

Farmàcies

Es regeixen per la normativa específica corresponent.

Botigues entorn de mercats de marxants que se celebrin en dia festiu

Durant el mateix horari en què es faci el mercat, quan l’ajuntament així ho autoritzi.    

Horaris de tancament dels establiments de pública concurrència. Hostaleria:

 Taules d´exterior

De diumenge a dijous

Divendres, dissabte, i vigília de festius

De abril a octubre

24:00h

01:30h

De novembre a març

22:00h

24:00h

En aquest horari s' inclou l' obligació de la retirada dels elements de la via pública.

 

*Durant els mesos de juliol i agost, l’Ajuntament podrà, mitjançant resolució, acordar l’ampliació de l’horari de la següent forma: durant els dies de diumenge a dijous fins les 01:00 hores i els divendres, dissabte i vigília festiu fins les 02:00 hores.

Tornar a Inici