Font: Arxiu administratiu
Data última actualització: Gener 2021
Propera actualització: Gener 2022

Què t'oferim?

Posem a disposició de tots els ciutadans un servei públic especialitzat en la organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió dels documents, que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha generat o rebut al llarg dels anys, en l’exercici de les activitats i funcions que li són pròpies.

imatge de l'interior de l'arxiu