Què és el PAM?

El Pla d’Acció Municipal (PAM) és el conjunt d’accions que el govern municipal vol dur a terme durant el termini d’un mandat polític. L’Ajuntament organitza un procés participatiu, recull les opinions de la  ciutadania  i, un cop determinades quines són les accions del PAM que es consideren prioritàries, estableix el seu ordre d’execució.

El PAM inclou els reptes socials, econòmics, ambientals, culturals i organitzatius per fer de Santa Coloma una ciutat més resilient, saludable, eficient i inclusiva, amb una millora contínua de la qualitat de vida de les persones que hi resideixen.

Un PAM basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

A través de l’Agenda 2030, les Nacions Unides van adoptar un total de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que els governs i les administracions han d’aplicar per assolir la sostenibilitat del planeta.

L’Ajuntament veu en l’àmbit local un entorn d’oportunitat per a l’assoliment dels ODS i expressa el seu compromís basant el PAM en aquests objectius essencials per preservar l’estat de benestar de Santa Coloma.

Els ODS estan presents en les polítiques del Pla d’Acció Municipal, que s’estructuren en 6 eixos, 76 objectius i 373 accions, per tal d’assolir 6 grans prioritats de ciutat: Reducció de les desigualtats, Educació de qualitat, Igualtat de gènere i Ciutat Plural, Acció climàtica, Ciutats i comunitats sostenibles i Aliances per assolir els objectius.

A més, el PAM té un caràcter transversal que cal acabar de definir i coordinar amb altres instruments de gestió que ha posat en marxa l’Ajuntament, com ara l’Agenda Urbana.

En el menú de l’esquerre trobeu la informació més rellevant del PAM 2024-2027.

Logo
Cliqueu a l'imatge per descarregar-vos la informació sobre el PAM en format de document PDF