Els debats de la Setmana del PAM

  • Dilluns, 14 de març a les 18h

Debat: L’ordenació de la ciutat és vida

Debat sobre acció en matèria d’urbanisme, promoció de l’habitatge,  etc. per retre comptes sobre l’estat del Pla d’Acció Municipal

Aquest programa s’enregistrarà prèviament a l’emissió. Està previst gravar-lo el dilluns 14 de març  a les 18h, al casal de Safaretjos (autocar gratuït  a les 17.30 des de Plaça de la Vila, zona Metro). 

 

al terrat de l’ajuntament a la plaça de la Vila. Si vols participar-hi com a ponent ciutadà/ana o simplement com a públic, escriu-nos a pam@gramenet.cat  o passa’t per una de les oficines del PAM.

  • Dilluns, 21 de març (autobús a les 17.30 des de Plaça de la Vila)

Debat: L’espai públic és vida

Debat sobre acció en matèria d’arranjament de la via pública, parcs i jardins, neteja, gestió dels residus etc. incloent-hi un bloc especial per a temes de civisme, amb els regidors i les regidores competents, ponents ciutadans/es, entitats i públic en general.

Aquest programa s’enregistrarà prèviament a l’emissió. Està previst gravar-lo el dilluns 21 de març al Casal de Safaretjos (autobús a les 17.30 des de Plaça de la Vila) . Si vols participar-hi com a ponent ciutadà/ana o simplement com a públic, escriu-nos a pam@gramenet.cat  o passa’t per una de les oficines del PAM.

  • Dimarts, 22 de març a les 18h

Debat: L’entorn és vida

Debat sobre acció en matèria de resilència i adaptació climàtica, energia sostenible, eficiència energètica, benestar animal,, etc.  amb els regidors i les regidores competents, ponents ciutadans/es, entitats i públic en general.

Aquest programa s’enregistrarà prèviament a l’emissió. Està previst gravar-lo el dimarts 22 de març  a les 18h a l’Aula Ambiental Isabel Muñoz de Can Zam. Si vols participar-hi com a ponent ciutadà/ana o simplement com a públic, escriu-nos a  pam@gramenet.cat  o passa’t per una de les oficines del PAM.4

  • Dijous, 24 de març a les 18h

Debat: El benestar és vida

Debat sobre drets socials, polítiques socials d’habitatge i lluita contra la pobresa energètica amb els regidors i les regidores competents, ponents ciutadans, entitats i públic en general.

Aquest programa s’enregistrarà prèviament a l’emissió. Està previst gravar-lo el dijous 24 de març  a les 18h al Centre Cívic Llatí.  Si vols participar-hi com a ponent ciutadà/ana o simplement com a públic, escriu-nos a pam@gramenet.cat  o passa’t per una de les oficines del PAM.

  • Divendres, 25 de març a les 18h

Debat: La igualtat és vida

Debat sobre acció en matèria d’igualtat de gènere, violència contra les dones, el rol de La Ciba, treball i oportunitats per a les dones, etc.  amb els regidors i les regidores competents, ponents ciutadans/es, entitats i públic en general.

Aquest programa s’enregistrarà prèviament a l’emissió. Està previst gravar-lo el divendres 25 de març  a les 18h a La Ciba. Si vols participar com a ponent ciutadà/ana o simplement com a públic, escriu-nos a pam@gramenet.cat  o passa’t per una de les oficines del PAM.

  • Dijous, 31 de març a les 18h

Debat: La gent és vida

Debat sobre acció en matèria de  salut, gent gran, polítiques d’accessibilitat i accions adreçades a les persones amb discapacitat amb els regidors i les regidores competents, ponents ciutadans, entitats i públic en general.

Aquest programa s’enregistrarà prèviament a l’emissió. Està previst gravar-lo el dijous 31 de març  a les 18h al Centre Cívic de Les Oliveres (autobús a les 17.30 des de Plaça de la Vila). Si vols participar-hi com a ponent ciutadà/ana o simplement com a públic, escriu-nos a pam@gramenet.cat  o passa’t per una de les oficines del PAM.

  • Dimecres, 6 d'abril a les 19h

Vetllada debat: Homenatge a la cultura colomenca

Santa Coloma és plena de talent. Tenim persones artistes de tot tipus, cantautors/es, pintors/es, actrius i actors, experts en història i patrimoni  reconeguts dins i fora de la nostra ciutat. Tots ells i elles mereixen un homenatge en el qual no perdrem l’ocasió de debatre sobre les qüestions del PAM referides a la cultura i a la memòria històrica.

  • Dimarts, 19 d'abril a les 18.30h

Debat final Fòrum del PAM

Emissió en directe del debat on es farà resum de les aportacions ciutadanes rebudes en aquesta revisió intermèdia sobre l’estat de les polítiques relacionades amb el Pla d’Acció Municipal.

Biblioteca Salvador Cabré (Singuerlin).