Educació, Formació i ocupació

Educació  Carta  • Fulletó • Avaluació 20172018

Escoles bressol  Carta   • Fulletó •  Avaluació 2018

Escola de música  Carta Fulletó •Avaluació 2017 2018

Escola de restauració  Carta • Avaluació 2017  •2018

Centre de formació ocupacional La Ginesta  Carta Avaluació 2017 2018

Centre de formació i treball  CartaAvaluació 2017 2018

Informació i orientació laboral  Carta Avaluació 20172018

 

 


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.