Avaluació dels compromisos de les Cartes de Serveis 2022

Des del 2017, primer any de vigència de les, aleshores, 31 Cartes de Serveis, fins enguany han transcorregut 4 anys. En aquest període, les Cartes de Serveis de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet han madurat i han perfilat els serveis municipals que s'ofereixen a la ciutadania, ajustant els compromisos adquirits de manera més acurada i realista.

Enguany, als premis i reconeixements rebuts en anys anteriors, tenim la satisfacció de sumar un accèssit en la categoria “Transparència, bon govern, avaluació i qualitat” de la 5a edició dels premis Alfons Ortuño, pel Catàleg de Cartes de Serveis i la rendició de comptes del 2018. Aquest certamen, organitzat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, està concebut com a un reconeixement a les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes. És, per tant, un nou aval al camí encetat l’any 2016 per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  

Actualment, comptem amb un catàleg de 58 Cartes de Serveis, disponibles en aquest web municipal. Novament, tots els departaments i serveis municipals, amb els seus equips humans al capdavant, han treballat per continuar oferint serveis de qualitat a colomencs i colomenques. Les Cartes reflecteixen aquesta voluntat de servei públic digne i de qualitat.

Les 58 Cartes de Serveis de 2020 compten amb 364 compromisos, 19 més que a l’ 2019, el compliment dels quals ha estat plenament condicionat per l'aparició d'una pandèmia a les nostres vides. Malgrat tot, el personal de l'Ajuntament ha realitzat un esforç important per adaptar-se, de manera àgil i eficaç, als nous reptes plantejats per les circumstàncies actuals i continuar oferint  els seus serveis en situacions  inèdites i sovint d'alta complexitat, intentant mantenir el seu grau de compromís amb la ciutadania.

Trobareu informació exhaustiva sobre el grau de compliment d’aquests compromisos en els formats següents:

2.Expedient de rendició de comptes del Ple Municipal