Cartell Draps 2020

Els PREMIS DE DRAMATÚRGIA I POESIA SOCIALS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET es lliuraran durant una vetllada literària que se celebrarà en una data del primer semestre de 2021, al Teatre Josep Maria de Sagarra, i serà obligatòria l'assistència dels premiats o premiades o, en cas que excusin la seva presència, alguna persona en la seva representació deguda i prèviament acreditada. La incompareixença del premiat o premiada o de la persona designada implicarà la seva renúncia al premi i la publicació. Els PREMIS DE DRAMATÚRGIA I POESIA SOCIALS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET seran lliurats cada dos anys.

L'obra guardonada en la modalitat de dramatúrgia serà adaptada preferentment per un grup de teatre de Santa Coloma de Gramenet al Teatre Josep Maria de Sagarra de la ciutat en una data a determinar durant el segon semestre de l'any 2021, dins de la programació estable de l’equipament. L'autor o autora de l'obra premiada es comprometrà a permetre aquesta representació o adaptació. Tots els drets seguiran sent propietat exclusiva de l'autor o autora, concedint permís únicament a aquesta primera funció. Onzena

Les obres guardonades es publicaran en una data a determinar durant l'any 2021.