Foto de la Sala d'Informàtica

El Pompeu Lab compta actualment amb dos espais informàtics:

Sala de curs destinada a oferir formacions sobre els instruments de transparència en general, sobre com consultar tot el referit a l’acció municipal, com consultar on van els impostos, com guiar la ciutadania en el pas a l’administració electrònica (presentació d’instàncies per internet, obtenció i operacions amb certificat digital) etc.
Pel que fa a la participació, la nostra Aula acollirà també activitats de co-creació per ordinador, amb la finalitat de treballar des de les possibilitats que ofereix la informàtica, sobre aspectes relatius a la nostra ciutat, millora de la convivència, col·laboració ciutadana, etc.

Finalment, la sala d’informàtica participativa també té l’objectiu d’esdevenir un espai per a la innovació inclusiva, a través de cursos d’empoderament informàtic adreçats a col·lectius específics com gent gran, persones amb escassos recursos, etc. Aula de treball amb taules condicionades per a la connexió de portàtils i servei d’atenció i suport. En aquesta sala es pot venir a estudiar, a treballar amb l’ordinador propi, o bé sol·licitar un dels portàtils que el Pompeu Lab posa a disposició dels usuaris/es que reben les formacions o d’aquelles persones que no en tinguin un de propi a casa seva però vulguin passar pel centre a treballar en els seus projectes, consultar Internet, etc. No cal fer reserva prèvia de l’espai.

Foto de la sala de treball