Foto d'una activitat al Pompeu Lab

Totes les activitats d’aquest programa són de caràcter gratuït per a la gent empadronada a Santa Coloma. Només en el cas d’alguns fab labs es pot proposar als i les participantsl’aportació de materials específics. El fet de manifestar l’interès per figurar a la llista d’inscrits no dóna dret automàticament a participar en l’activitat. Les confirmacions d’inscripcions es faran sempre via telefònica des de la Consergeria del Centre i segons els criteris descrits. El Pompeu Lab es reserva el dret a no inscriure en futures activitats aquelles persones que, havent reservat plaça, no assisteixin a l’activitat sense avís ni justificació prèvia..

Els criteris per a l’ordre d’inscripció seran:
1) Persones que mai no hagin pogut gaudir d’una activitat al Lab.
2) Persones inscrites al “Club Lab”.
3) Qualsevol persona interessada.

Contacte:

  • Per telèfon: 93 462 40 57 (matins), o 93 499 82 91 (tardes)
  • Per correu electrònic a: pompeulab@gramenet.cat
  • En aquest espai web

En el cas d’alguns makings es pot proposar als i les participants l’aportació de materials específics.

*Totes les activitats previstes es poden veure sotmeses a anul·lació, canvis de data o d’horari per causes alienes a la voluntat de l’organització.