Foto d'una activitat al Pompeu Lab

Totes les activitats del programa són de caràcter gratuït per a la gent empadronada a Santa Coloma de Gramenet. Tot i així, pareu atenció ja que les places d’alguns actes i activitats són limitades, per la qual cosa és imprescindible reservar:

  • Per telèfon: 93 462 40 57 (matins), o 93 499 82 91 (tardes)
  • Per correu electrònic a: pompeulab@gramenet.cat
  • En aquest espai web

El Lab es reserva el dret a no inscriure en futures activitats aquelles persones que, havent reservat plaça, no assisteixen a l’activitat sense avís ni justificació prèvia. En funció del tipus d’activitat, les prioritats d’inscripció es fixaran en funció al següent ordre: primer les persones que mai no hagin pogut gaudir d’una activitat del Lab; segon, les persones inscrites al “Club Lab”; tercer, qualsevol persona interessada.

En el cas d’alguns makings es pot proposar als i les participants l’aportació de materials específics.

*Totes les activitats previstes es poden veure sotmeses a anul·lació, canvis de data o d’horari per causes alienes a la voluntat de l’organització.