Inscripcions

Banner Space Lab

- Totes les activitats d’aquest programa són de caràcter gratuït per a la gent empadronada a Santa Coloma. Només en el cas d’alguns fab lab es pot proposar als i les participants l’aportació de materials específics.

- El Pompeu Lab es reserva el dret  a no inscriure en futures activitats aquelles persones que, havent reservat plaça, no assisteixin a l’activitat sense avís ni justificació prèvia. -

- Els criteris per a l’ordre d’inscripció seran:

1r. Persones que mai no hagin pogut gaudir d’una activitat al Lab.

2n. Persones inscrites al “Club Lab”.

3r. Qualsevol persona interessada.

- El fet de manifestar l’interès per figurar a la llista d’inscrits no dóna dret automàticament a participar en l’activitat. 

En el cas d’alguns makings es pot proposar als i les participants l’aportació de materials específics.

*Totes les activitats previstes es poden veure sotmeses a anul·lació, canvis de data o d’horari per causes alienes a la voluntat de l’organització.