Foto d'una exposició
Artistes consolidats/des i gent de Santa Coloma amb molt d’art

Les exposicions

El Pompeu Lab compta amb un petit espai per exposicions on s’acullen mostres d’art, fotografia, expos temàtiques, etc. amb dos objectius fonamentals:

• En col·laboració amb la Regidoria i la Direcció de Cultura, oferir una nova finestra als i les artistes colomencs consolidats que vulguin compartir el seu talent amb els usuaris i les usuàries del nostre Centre.

• A través de la sèrie “Gent de Santa Coloma”, donar a conèixer aquells i aquelles artistes anònims que, encara que no es dediquin a l’art de manera professional, són persones significatives de la ciutat i tenen molt a dir a través de la seva obra amateur

*Totes les exposicions estan precedides d’un petit acte d’inauguració oficial en presència dels o les artistes. El Pompeu Lab posa a disposició dels mateixos la possibilitat d’imprimir un petit fulletó per donar a conèixer la seva obra entre la ciutadania de Santa Coloma. Més informació trucant al mateix centre Pompeu Lab o a l’Àrea de Cultura de

l’Ajuntament Tel. 93 462 40 00 (ext. 4034).