Imagen

A partir de la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament ha adaptat el Pla vigent als nous reptes del segle XXI per continuar protegint el seu patrimoni, signe d’identitat col·lectiva, i en concordança amb un desenvolupament sostenible i els principis de l’Agenda Urbana.

La modificació del Pla ha suposat un salt qualitatiu i quantitatiu en l’ampliació de la protecció dels elements històrics i singulars a tots els barris de la ciutat i a la resignificació de la memòria històrica. A més, incorpora la perspectiva de gènere envers el patrimoni local amb el reconeixement de l’autoria de dones arquitectes i artistes.

En aquest sentit, ha incorporat 42 nous béns al catàleg i a l’inventari, sumant un total de 133 béns. També ha incorporat un nou ambient protegit, a l'entorn del Mercat Sagarra, que s’afegeix al del primer nucli urbà, el del carrer Major i el del pg. de Mossèn Jaume Gordi.

Així mateix, inclou els elements del paisatge com una nova categoria de protecció i es detallen 88 elements: 5 fonts, 9 miradors, 1 element geològic, 2 mines de roca, 3
mines d’aigua, 23 escultures, 15 murals i 30 refugis antiaeris.

El Pla fixa també 15 zones arqueològiques, entre elles destaquen la Cova d’en Genís i el Poblat Ibèric Puig Castellar, i posa en valor l’obra dels arquitectes Josep Alemany, amb un total de 23 edificis, i Xavier Valls, amb 6 elements.

El Pla Santa Coloma Vella II i el seu patrimoni

La modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) aprovat pel ple de novembre, permetrà la creació de dos nous equipaments municipals a dos dels edificis històrics inclosos al Pla de Patrimoni i ubicats al barri del Centre. Estudi Nou (Pedró, 14) i Can Pata (Sant Pere, 27). En aquest sentit, la finca de Pedró 14 està en tràmit de ser qualificada per a usos assistencials, administratius o culturals, i l’edifici de Can Pata es vol destinar-lo a usos culturals, docents o assistencials, i  que el seu pati esdevingui un espai públic.

Altres edificis de la zona afectada pel PERI Santa Coloma Vella són Can Banús, antiga casa de pagès del s. XIX; Can Sisteré, rehabilitat el 1989; i la Farmàcia Altés, edifici de finals del s. XIX que originàriament era una habitatge unifamiliar.