Coneix el catàleg actual

El Pla Especial de Protecció de Patrimoni (PEPP) és el document que actualment regula la conservació, millora, restauració, protecció i intervenció dels béns artístics, històrics, arqueològics i arquitectònics de la ciutat.

El PEPP va ser aprovat definitivament el 2009 i actualitzava el Pla de 1989, que va representar la primera eina municipal de conscienciació general sobre la importància social i cultural dels edificis i elements del seu catàleg, posant-los en valor i, fins i tot, en alguns casos recuperant-los per a usos col·lectius.

Els objectes de protecció del Pla VIGENT estan classificats en 4 categories segons la seva naturalesa i nivell de protecció:

1.     EC - Edificis i elements del Catàleg: 57 edificis i 6 elements. Són elements, edificis o agrupacions d’edificis d’interès històric, arquitectònic o tradicional que per la seva importància cal mantenir-los.

2.     A - Ambients urbans: 3 ambients. Són elements d’interès històric-urbanístic i/o ambiental que per la seva tipologia, homogeneïtat en la formalització de les façanes i coherència amb el context, es volen preservar per a la permanència de la imatge de la ciutat tradicional.

3.     ZA - Zones Arqueològiques: 14 zones. Són zones d’interès arqueològic, paleontològic o geològic.

4.     EI - Edificis i elements de l’Inventari: 24 edificis i 2 elements. Són elements, edificis o agrupacions d’edificis d’interès històric o arquitectònic secundari que convé preservar el seu valor testimonial i, per tant es poden enderrocar documentant-los prèviament.

Entre els Edificis i elements del Catàleg hi destaquen la Torre Pallaresa i la Torre Balldovina, classificats com a Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN); masies com Can Zam o La Torribera; casals com Can Roig i Torres o Can Sucre; edificis d’ús col·lectiu com l’Església Major o els edificis del recinte Torribera; cases unifamiliars com Can Valls o la Vila Esperança; habitatges plurifamiliars com Can Met o la Casa dels Nins; o edificis industrials com Can Xiquet.

Si vols veure el plànol i llistat amb la ubicació de tots aquests elements clica aquí

Si vols informació més detallada sobre el PEPP vigent la pot consultar clicant aquí

#PatrimoniSantaColoma