Zones arqueològiques (ZA)

Formen part de les zones arqueològiques els béns mobles i immobles que poden servir com a instruments per al coneixement de la història o la cultura de la Ciutat, sempre que per a obtenir aquest coneixement calgui estudiar-los amb metodologia arqueològica, i que estiguin situats o procedeixin del sòl o subsòl.

El PEPPSC classifica el patrimoni arqueològic en jaciments arqueològics, que són elements d’interès arqueològic o paleontològic explotats i documentats com la Cova d’en Genís i el Poblat Ibèric Puig Castellar, i en àrees d’expectativa arqueològica, que són zones on s’han produït troballes aïllades i superficials que no proporcionen la suficient informació per situar el jaciment possible.

 

Llistat de béns

Cova d’en Genís (ZA01)

Poblat ibèric Puig Castellar (ZA02)

Vinyes de Can Butinyà (ZA03)

Entorn de la Torre Pallaresa (ZA04)

Entorn de la Torribera (ZA05)

Entorn del Torrent de les Bruixes (ZA06)

Entorn de Can Zam (ZA07)

Entorn del Torrent d’en Brutau (ZA08)

Entorn del Parc dels Pins (ZA09)

Entorn de Can Mariner (ZA10)

Santa Coloma Vella (ZA11)

Entorn de can Peixauet (ZA12)

Entron del Mas Franquesa (ZA13)

Parc de la Bastida (ZA14)

Parc del Molinet (ZA15)