Edificis i elements del Catàleg (EC)

 

El Catàleg municipal d’edificis i elements protegits està conformat pels Béns culturals d’interès nacional (BCIN) i pels Béns culturals d’interès local (BCIL) existents al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

Els BCIN són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català inclosos en el registre del Departament de Cultura. La seva tramitació, seguiment, conservació, investigació o difusió depèn directament de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya d’acord amb els criteris detallats als articles 31 a 38 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

A Santa Coloma de Gramenet existeixen dos béns declarats BCIN, la Torre Balldovina (EC-01), des de l’any 1949, i la Torre Pallaresa (EC-02), des de 1931, els dos monuments de més rellevància històrica i arquitectònica de la ciutat.

Actualment, el Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural està tramitant la catalogació del Poblat Ibèric Puig Castellar (ZA-02) com a Bé cultural d’interès nacional.

Els BCIL són els béns immobles integrants del patrimoni cultural que, tot i la seva significació i importància, no compleixen les condicions pròpies dels BCIN, però que cal preservar i mantenir com a identificadors del municipi. Els BCIL estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura però, a diferència dels BCIN, els instruments de protecció i de control sobre aquests béns recauen principalment als municipis.

Al municipi existeixen cent tres béns declarats BCIL per l’Ajuntament pels seus valors històrics i arquitectònics, que juntament amb els dos monuments declarats BCIN conformen un Catàleg municipal de cent cinc edificis i elements.

 

Llistat de béns

Torre Balldovina (EC01)

Torre Pallaresa (EC02)

Molí d’en Ribé (EC03)

Mas Fonollar (EC04)

La Torribera (EC05)

Can Zam (EC06)

Safareig (EC07)

Can Cendra (EC08)

Can Peixauet (EC09)

Can Mariner (EC10)

Can Selva (EC11)

Masia del carrer Nou (EC12)

Cases del carrer Sant Antoni 2 a 12 (EC13)

Torre de l’antic molí de vent (EC14)

Portal del mas Franquesa (EC15)

Portal del Cementiri Vell (EC16)

Can Banús (EC17)

Can Pata (EC18)

Can Marín (EC19)

Can Sisteré (EC20)

Farmàcia Altés (EC21)

Estudi Nou (EC22)

Casa del carrer Pedró 34 (EC23)

Casa del carrer Vistalegre 6 (EC24)

Casa del carrer Pedró 6 (EC25)

Cases del carrer Safareig 24 a 26 (EC26)

Casa del carrer Bonavista 1 (EC27)

Can Met (EC28)

Cases del carrer Sant Isidre 2 i 4 (EC29)

Ajuntament (EC30)

Antic ball-teatre Xaconet (EC31)

Antic Café de baix (EC32)

Façana de Can Pedragosa (EC33)

Portal del carrer Ciutadella 7 (EC34)

Portal del carrer Pare Benet 32 (EC35)

Portals del carrer Sant Jeroni 5 i 7 (EC36)

Panteó de la família Sagarra de Canyet (EC37)

Panteó de la família Gordi (EC38)

Panteó de la família Sagarra (EC39)

Can Sucre (EC40)

Can Roig i Torres (EC41)

Cases annexes a Can Roig I Torres (EC42)

Església Major (EC43)

Casa Rectoral (EC44)

Pont Vell de Santa Coloma (EC45)

Can Muntlló (EC46)

Can Saladrigas (EC47)

Vila Esperança (EC48)

Casa del carrer Sant Joan 8 (EC49)

Casa del passatge Dalt de la Ciutadella 7(EC50)

Casa del carrer Washington 19 (EC51)

Casa dels Nins (EC52)

Recinte de l’Esperit Sant (EC53)

Pavelló A de l’Esperit Sant (EC53a)

Façana de la planta baixa del pavelló B de l’Esperit Sant (EC53b)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 27 (EC54)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 22 (EC55)

Cases del carrer Eiximenis 5 i 7 (EC56)

Façana de la planta baixa de les cases del carrer Rafael Casanova 45 a 49 (EC57)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 8 (EC58)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 10 (EC59)

Can Collblanch (EC60)

Cases del carrer Rafael Casanova 28 I 28 bis (EC61)

Cases dels funcionaris (EC62)

Acadèmia Fuster (EC63)

Casa del carrer Sant Jeroni 40 (EC64)

Cooperativa La Colmena (EC65)

Recinte Torribera (EC66)

Pavelló La Porteria (EC66a)

La Torre (EC66b)

Església i pavelló Convent (EC66c)

Pavellons Canigó I Montserrat (EC66d)

Pavellons Verdaguer i Gaudí (EC66e)

Pavelló Montjuich (EC66f)

Cases del carrer Santa Coloma 7 i 9 (EC67)

Cases del passeig Mossèn Jaume Gordi 24 i 26 (EC68)

Can Altés (EC69)

Botiga i cases del carrer Santa Coloma (EC70)

Casa del carrer Santa Eulàlia 5 (EC71)

Can Valls (EC72)

Casa del carrer Francesc Moragas 62 (EC73)

Cases del passeig Mossèn Jaume Gordi 12 a 16 (EC74)

Acadèmia Manent (EC75)

Cinema Capitol (EC76)

Casa del carrer Rafael Casanova 31 (EC77)

Cases del carrer Prat de la Riba 49 a 53 (EC78)

Mercat de Sagarra (EC79)

Torre Maria i Torre Teresa (EC80)

Casa del carrer Eiximenis 2 (EC81)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 28 (EC82)

Casa del carrer Balldovina 8 (EC83)

Casa Ubu (EC84)

Casa del carrer Washington 18 (EC85)

Cases del carrer Vistalegre 47 i 51 (EC86)

Casa del carrer La Plata 43 (EC87)

Casa del carrer Torre Roja 10 (EC88)

Casa del carrer Pi 10 (EC89)

Casa del carrer Milton 7 (EC90)

Can Xiquet (EC91)

Casa del carrer Sant Jeroni 77 (EC92)

Casa del carrer Santa Eulàlia 13 (EC93)

Casa del carrer La Plata 1 (EC94)

Torre dels Lleons (EC95)

Casa del carrer Sant Carles 32 (EC96)

Casa del carrer Pi 6 (EC97)

La CIBA (EC98)

Escoles a can Casadesport (EC99)

Escola Virgen del Carmen (EC100)

Església Sant Josep Oriol (EC101)

Edifice d’habitatges Saladrigas (EC102)

CEE Josep Sol I Rodriguez (EC103)

Escola Les Palmeres (EC104)

Institut La Bastida (EC105)

Pont de Can Peixauet (EC106)

Biblioteca Central (EC107)

Auditori Can Roig i Torres (EC108)