Es correspon amb el tercer creixement de la ciutat que es va produir als anys 30 i 40 als voltants del nou mercat municipal construït l’any 1932. Aquest ambient respon a una ordenació de retícula d'illa estreta, allargada i de baixa densitat, que té com a nucli vertebrador la plaça de Ferran de Sagarra al centre de la qual es situa l'edifici del mercat.

L'ambient de l’eixample del Mercat  s'emplaça prop de la plaça de la Vila al sud-est de la zona centre de Santa Coloma. Conformen aquest ambient l'espai lliure i les edificacions que encara  es  conserven del darrer eixample menor de la ciutat i que es situen a la plaça Ferran de Sagarra, carrers dels Sagarra i Sant Silvestre entre la Rambla de Sant Sebastià i l'avinguda Generalitat i els carrers Sant Josep, Sant Ramon, Sant Ignasi, Balldovina, Mare de Déu de Montserrat i Sant Benet entre l'avinguda Generalitat i el carrer Sant Silvestre.

Els carrers que formen part de l'ambient de l’eixample del Mercat són carrers de traçat rectilini d'amplada compresa entre els 6 i 7,5 metres, per als carrers transversals, i entre el 8 i 10 metres, per als carrer longitudinals, essent el carrer dels Sagarra que travessa la plaça el vial amb major amplada. La plaça Ferran de Sagarra és l'espai lliure protagonista de l'ambient. És un espai rectangular de 82 x 41 metres on, al bell mig i amb les mateixes proporcions que la plaça, es situa l'edifici del mercat generant a tots quatre costats de l'edifici petits espais lliures de 13 metres d'amplada. Tant els carrers de l'ambient com la plaça són de plataforma única i preferència peatonal amb trànsit restringit pels vehicles de serveis i veïns. La seva pavimentació és recent i alterna el paviment granític amb l'asfalt imprès.

Els edificis que formen part de l'ambient de l’eixample del Mercat són majoritàriament edificacions arrenglerades a vial de dos plantes d'alçada i coberta inclinada a dues aigües, encara que també hi trobem cases singulars de planta baixa. Algunes de les edificacions situades als carrers de l'entorn del mercat repeteixen l'esquema tradicional de les cases de cos, disposant la botiga a la planta baixa i l'habitatge a la planta superior. Les obertures de la planta baixa ocupen una relació important sobre la part opaca, mentre que a la part superior de la façana predomina el massís sobre el buit que es disposa en obertures verticals.

En aquest ambient trobem des d'edificis d'ús col·lectiu com el Mercat de Sagarra, el Cinema Capitol i la Cooperativa La Colmena, fins a habitatges singulars com la casa dels Nins, la casa del carrer de la Balldovina 8 i la casa Ubu.

Llistat de béns

 

EDIFICIS I ELEMENTS DEL CATÀLEG

Casa dels Nins (EC52)

Cooperativa La Colmena (EC65)

Mercat de Sagarra (EC79)

Casa del carrer Balldovina 8 (EC83)

Casa Ubu (EC84)

Casa del carrer Washington 18 (EC85)

Escola Virgen del Carmen (EC100)

Edifice d’habitatges Saladrigas (EC102)

 

BÉNS AMB PROTECCIÓ URBANÍSTICA (BPU)

Cases del carrer Sant Ignasi 14 i 16 (A04-01)

Cases del carrer Sant Josep 14 a 20 (A04-02)