Es correspon al creixement de la ciutat que va tenir lloc a la segona i tercera dècada del segle XX com a conseqüència de la construcció entre els 1912 i 1915 de la nova església de Santa Coloma de Gramenet. Aquest ambient respon a una ordenació de ciutat jardí, configurada a partir d'un eix vertebrador principal, el passeig senyorial de Mossèn Jaume Gordi, que neix al peu de l'església per a connectar-la amb el nucli urbà existent. Sobre aquest eix es disposen a banda i banda edificacions de baixa densitat amb jardí davanter.

L'ambient del creixement de l’Església s'emplaça a l'est de la zona centre de Santa Coloma, donant front a l'Església Major de la ciutat. Conformen aquest ambient l'espai lliure i les edificacions que encara es conserven del segon eixample de la ciutat i que es situen al passeig Mossèn Jaume Gordi, carrer Rafael Casanova entre Mossèn Jaume Gordi i Mare de Déu de la Mercè, plaça de l'Església, carrer dels Enamorats, carrer Santa Eulàlia entre Enamorats i Mossèn Camil Rossell i carrer Mare de Déu de la Mercè entre Mossèn Camil Rossell i Rafael Casanova.

Aquest ambient està conformat principalment pel passeig de Mossèn Jaume Gordi que, tot i haver patit certes transformacions, encara conserva el seu interès històric, urbanístic i ambiental com a passeig modernista amb ordenació de ciutat jardí i arbrat. Aquest carrer, que emmarca i dóna perspectiva a l'Església Major, té una amplada de 16,50 metres i disposa de voreres a banda i banda de 4,50 i 3,50 metres respectivament. A les voreres es disposen el mobiliari urbà, els fanals de peu de ferro de forja i els arbres plataners. El seu paviment és de llambordes tipus panot, estandarditzat a gran part de la ciutat.

Les parcel·les situades al passeig senyorial de Mossèn Jaume Gordi responen a l'ordenació de ciutat jardí, amb una tipologia general d'espai lliure privat d'accés, volum construït de dues plantes i pati posterior. L'edificació es separa una distància de 5 metres respecte l'alineació de vial donant lloc a un espai lliure privat protegit amb una tanca, generalment, de disseny propi i original de l’època de la construcció de la finca. Aquests edificis es coronen, de forma generalitzada, per una cornisa emmotllurada i barana opaca d'obra, de disseny característic de l'ambient, que amaga la coberta inclinada a dues aigües.

Formen part d'aquest ambient l'Església Major i la Casa Rectoral, la masia de can Pata i gran part de les cases amb jardí del passeig senyorial de Mossèn Jaume Gordi.

Llistat de béns

 

EDIFICIS I ELEMENTS DEL CATÀLEG

Can Pata (EC18)

Església Major (EC43)

Casa Rectoral (EC44)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 27 (EC54)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 22 (EC55)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 8 (EC58)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 10 (EC59)

Cases del passeig Mossèn Jaume Gordi 24 i 26 (EC68)

Casa del carrer Santa Eulàlia 5 (EC71)

Cases del passeig Mossèn Jaume Gordi 12 a 16 (EC74)

Torre Maria i Torre Teresa (EC80)

Casa del passeig Mossèn Jaume Gordi 28 (EC82)

Can Xiquet (EC91)

Casa del carrer Santa Eulàlia 13 (EC93)

 

BÉNS AMB PROTECCIÓ URBANÍSTICA (BPU)

Cases del passeig Mossèn Jaume Gordi 13 a 17 (A03-01)

Cases del passeig Mossèn Jaume Gordi 19 i 21 (A03-02)

Cases del passeig Mossèn Jaume Gordi 30 i 32 (A03-03)

Espai lliure privat del passeig Mossèn Jaume Gordi 13 a 33 (A3-04)

Espai lliure privat del passeig Mossèn Jaume Gordi 18 a 36 (A3-05)