Compra amb l'app

Introdueix el teu usuari i contrasenya

Ves a l’opció “fer pagament” i selecciona el comerç

Introdueix l’import i el concepte.

Ara només has de confirmar el pagament!