MESURES COMPLEMENTÀRIES A LES JA VIGENTS

Des de les 00 hores del 14 de març de 2020. Vigència mínima 15 dies

RESUM de la Resolució SLT / 737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció per SARS-CoV-2.

- Transport públic: un terç de la seva capacitat i increment de desinfecció 

- Tancaments i suspensions en l'àmbit d'oci:

 • Esportiu: estacions d'esquí i de muntanya, gimnasos i altres instal·lacions esportives públiques i privades
 • Cultural: teatres i cinemes i tots els espectacles públics
 • Festiu: sales de festa i de concerts, pubs i discoteques, karaokes, sales de joc (casinos, bingos i recreatius)
 • Parcs d'atraccions i qualsevol altre d'oci o de lleure.

- Tancament restauració: bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració. Excepte en establiment hoteler, centre sanitari o social residencial.

- Tancament de centres comercials: incloent grans superfícies i galeries, excepte els establiments dedicats exclusivament a la venda d'alimentació, neteja i higiene. 

-Caça i pesca:

 • Prohibició de batudes de caça i caça col·lectiva (dos o més caçadors) S'exceptuen les comarques de l'Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i Osona a l'est de l'meridià de Vic, i les actuacions en aplicació de autoritzacions excepcionals per danys a agricultura
 • No s'autoritzarà cap concurs o competició de pesca continental o caça

- Serveis socials:

 • Tancament dels centres i serveis de la xarxa socials pública (infantil, discapacitat, dependència i prelaborals)
 • Suspensió de les activitats en els centres ocupacionals, excepte els que requereixin continuïtat de l'atenció
 • Suspensió de les visites presencials de Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
 • Els serveis socials públics i privats podran atendre les necessitats dels usuaris amb la diligència que exigeix ??la naturalesa de l'servei.

- Suspensió de vetlla de persones mortes per COVID-19.


Mesures adoptades pel Departament de Salut el 13 de març

En vigor a parir de les 0:00 hores de el 14 de març durant 15 dies com a mínim i revisables en funció de l'evolució de la situació

BARS, RESTAURANTS I ACTIVITATS ESPORTIVES

 • Es tanquen les estacions d'esquí.
 • Tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos, clubs esportius, tant públics com privats.
 • Tancament de teatres, cinemes, sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concerts, karaokes, cafès teatre, cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu
 • Tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració excepte aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler, centres sanitaris o socials residencials.
 • Tancament de sales de joc, salons recreatius, casinos, bingos i qualsevol altre.
 • Tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci.
 • Suspensió de tota mena d'activitats d'espectacles públics en espais tancats i oberts.
 • Tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.
 • En aquest àmbit, les mesures preventives tenen reconeguda la causa de força major.

TRANSPORT PÚBLIC 

 • Avançar cap a un nivell d'ocupació dels serveis que representi un terç de la capacitat màxima per a afavorir el manteniment d'una distància no inferior a un metre entre els usuaris i usuàries. Es poden adoptar mesures addicionals com la supressió de títols de transport o la regulació d'accessos
 • Els operadors de transport han de tenir plans de contingència per mantenir els serveis programats davant eventuals baixes de personal
 • A partir del 16 de març es suprimeix la venda de bitllets en autobusos, sempre que hi ha altres alternatives
 • Es tanquen oficines d'informació i atenció presencial que no disposin de separació física dels usuaris i usuàries. Es reforça l'atenció telefònica i telemàtica
 • S'augmenten els protocols d'higiene i neteja per evitar el contagi.
 • En cas de restriccions en el transport, s'han d'adoptar mesures per a garantir el desplaçament obligat de persones vulnerables.

SERVEIS FUNERARIS 

 • Suspensió de les sales de vetlla de persones mortes pel virus COVID-19 en instal·lacions públiques i privades. 

SERVEIS SOCIALS:

 • Els proveïdors públics i privats de el sistema català de serveis socials poden adoptar les mesures necessàries per fer front a les contingències derivades de l'emergència sanitària per garantir l'assistència a les persones usuàries.
 • Tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública següents:
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)
 • Centres d'atenció a persones amb discapacitat (CAD)
 • Serveis de valoració de la dependència (SEVAD)
 • Clubs socials i prelaborals
 • Suspensió d'activitat en els centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els serveis de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres d'atenció especialitzada (CAE). Els usuaris i usuàries que requereixin d'atenció continuada, aquesta es garantirà amb el dispositiu més adequat.

CAÇA

 • Prohibició de totes les batudes de caça i accions de caça col·lectiva, en què participen dos o més caçadors a tot Catalunya. S'exceptua la prohibició en algunes comarques amb autoritzacions especials
 • Són responsables de l'acompliment d'aquestes mesures les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.