El Govern central va aprovar el 25 d'octubre de 2020 declarar l'estat d'alarma a tot el territori nacional per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2. A l'efecte de l'estat d'alarma, l'autoritat competent és el Govern de la Nació. A cada comunitat o ciutat autònoma, l'autoritat competent delegada és qui en tingui la presidència.

L'estat d'alarma finalitzarà a les 00:00 hores de l'dia 9 de novembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin establir

BOE - Reial Decret 900/2020, de 9 d'octubre, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per respondre davant situacions d'especial risc per transmissió no controlada d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.