Documents

Real Decreto 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Real Decreto 465/2020 de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Mesures adoptades pel govern central

17 de març

Ajornament de l'pagament d'hipoteques a treballadors afectats per la crisi de l'coronavirus

Aquells treballadors que vegin reduïts els seus ingressos o es vagin a l'atur com a conseqüència d'aquesta situació d'emergència podran beneficiar-se d'una moratòria que el Govern imposarà a la banca en el pagament de les hipoteques.

Es garanteix els subministraments bàsics a famílies en situació de vulnerabilitat 

No es podrà suspendre els subministraments d'aigua, gas i llum als consumidors en risc d'exclusió. El bo social s'amplia fins al setembre.

Les persones afectades per un ERTO podran cobrar la prestació per desocupació encara que no tinguessin dret a ella

Els expedients de regulació d'ocupació temporals hauran de ser més àgils i els treballadors afectats podran cobrar atur encara que no s'hagi cotitzat el mínim. Aquest temps de prestació no computarà en els seus drets generats a la prestació d'atur de cara a el futur.

Les empreses durant aquest temps no pagaran quotes a la Seguretat Social per evitar l'acomiadament de treballadors.

Reduccions de jornada per a cures

Es garanteix el dret a la cura de familiars fins a segon grau (néts i avis) sense que pugui ser acomiadat per això. Totes les treballadores i treballadors podran acollir-se a reduccions de jornada de fins al 100% i a una reorganització de el temps de treball.

Dotar de liquiditat a les empreses amb avals públics de 100.000 milions d'euros

Les empreses podran sol·licitar crèdits amb l'aval de l'Estat. Es crea una línia d'avals públics de 100.000 milions d'euros.

Prestació per als autònoms que vegin reduïts els seus ingressos per suspensió d'activitat

El cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, la facturació hagi decaigut en un 75%, permetrà el cobrament d'una prestació compatible amb l'exoneració de l'pagament de quotes a la Seguretat Social i amb l'aprovació de ERTO per als seus treballadors, si el autònom té assalariats contractats. 

Protecció per a treballadors discontinus

Hi haurà beneficis específics per als treballadors fixos discontinus, a temps parcial i cooperativistes en matèria de prestacions per atur.

Pròrroga automàtica de les prestacions per desocupació. 

Les persones que estiguin rebent una prestació per desocupació veuran renovada la seva prestació sense necessitat de renovar presencialment la documentació. Les oficines d'atenció als desocupats atenen per via telemàtica.

Serveis socials: 300 milions d'euros

Es reforçaran els serveis socials amb una partida de 300 milions d'euros per atendre persones grans, sense llar, majors en residències i dependents.

Flexibilització de la regla de despesa per als ajuntaments

Flexibilització de la regla de despesa perquè els ajuntaments puguin fer servir el seu superàvit si ho inverteixen en serveis socials i tot tipus de problemes d'índole social. 

Ajudes per a la investigació científica. 

Crèdits extraordinaris per al Ministeri de Ciència i Innovació. Es destinaran 30 milions d'euros per a la investigació d'una vacuna enfront de l'coronavirus a través del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut de Salut Carlos III.

Protecció a empreses estratègiques davant opes estrangeres 

El Govern blindarà a les grans empreses espanyoles per impedir que la caiguda de la seva cotització els debiliti davant companyies de fora de la UE i puguin fer-se amb el seu control.