Un nou carrer Pompeu Fabra

Amb la seva completa re-urbanització (6.050 m2), Pompeu Fabra passa a ser un carrer de vorera continua amb nou arbrat, enllumenat i mobiliari urbà. Tots els serveis es renoven: il·luminació, semàfors i instal·lacions d'aigua, gas i electricitat. Al subsòl es dota al carrer d'un nou col·lector format per dos tubs d’1,20m de diàmetre. Una renovació completa que la converteix en una via més amable, on preval el vianant i el benestar veïnal. El primer tram comprès entre av. Santa Coloma i pg. Salzereda disposa d'un carril central asfaltat per a vehicles amb prohibició d'estacionament. El segon, entre av. Santa Coloma i c. Sant Carles, pavimentat i per a vianants en tota la seva extensió. 

Fitxa tècnica
Portada full Pompeu Fabra

Un model de carrer participatiu

La nova Pompeu Fabra és fruit de la col·laboració entre Ajuntament, veïns i veïnes. Després d'una consulta ciutadana, aquests van optar pel model de via que ara presentem. Un carrer que gaudirà de renovats serveis i d'una completa re-urbanització que compleix amb l'objectiu del Pla de Barris de vianants i amb el compromís de ciutat que suposa el Pla d'Acció Municipal (PAM). Aquest és un model de participació ciutadana vinculada a les estratègies i accions municipals que garanteixen un millor disseny futur de ciutat compartit per a tots i totes.