Breument s'exposen les principals conclusions dels diferents processos i mecanismes de participació ciutadana promoguts, les quals han motivat alguns dels plantejaments recollits en el Pla d'implementació, i que així s'han incorporat a les línies d'actuació de l'Estratègia Dusi.

  • Millora de la capacitat d'organització i acció de Santa Coloma i, especialment, del compromís cívic de la ciutadania.
  • Promoció del treball en xarxa i millora de la coordinació entre Ajuntament i la ciutadania organitzada.
  • Reforç de la política de proximitat i la participació ciutadana.
La creació de xarxes per projectes

Per al desplegament dels projectes i les actuacions estratègics per al futur de Santa Coloma de Gramenet es preveuen crear xarxes. Les xarxes, integrades pels responsables municipals corresponents i per aquelles organitzacions privades o del tercer sector responsables de la seva
desenvolupament, seran el marc per treballar conjuntament en projectes de gran impacte ciutadà. En definitiva, per gestionar de forma més eficient els projectes i les iniciatives que requereixen un abordatge conjunt entre agents.

La creació d'aquestes xarxes ha de permetre:

  • Multiplicar l'impacte dels recursos públics a articular-se de manera complementària, i a través d'objectius comuns, amb els recursprivats i comunitaris.
  • Afegir informació i coneixements beneficiosos tant per al conjunt de la xarxa com per a cada un de les persones i organitzacions que la integren.
  • Facilitar l'abordatge de temes complexos, en permetre tractar-los amb flexibilitat i amb responsabilitats asimètriques però compartides.
  • Proporcionar un marc tant per a la construcció de consensos, comom per conduir conflictes de manera civilitzada i arribar a nous acords.
  • Millorar la confiança mútua per desenvolupar noves accions conjuntes.
  • Reduir les resistències a la implantació de polítiques i projectes.