Mesures antifrau

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a entitat beneficiària, ha estat designat com a Organisme Intermedi Lleuger del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per a dur a terme la selecció d'operacions a cofinançar dins de la EDUSI Santa Coloma de Gramenet. En virtut de l'anterior, l'Ajuntament de es compromet a mantenir un alt nivell de qualitat jurídica, ètica i moral, i a adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat.
 
L'objectiu d'aquesta política és promoure una cultura que exerceixi un efecte dissuasori per a qualsevol tipus d'activitat fraudulenta, fent possible la seva prevenció i detecció, i desenvolupant uns procediments que facilitin la investigació del frau i dels delictes relacionats amb el mateix, que permetin garantir que aquests casos s'aborden de forma adequada i en el moment precís.

Declaracion del ayuntamiento sobre politica de lucha contra fraude

NOTA

Qualsevol ciutadà de la Unió Europea pot informar a l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) d’aquelles sospites de frau que afectin als interessos financers de la UE i podrà adreçar-se a aquesta entitat en totes les llengües oficials de la Unió.

Els detalls de contacte de l’OLAF es poden consultar a la seva pàgina web:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_esOficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

logo SNCA

A més a més, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) és l’òrgan depenent de la IGAE (Intervenció General de l’Estat) dintre del MINHAFP (Ministeri d’Hisenda i Funció Pública), encarregat de coordinar les accions dirigides a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb la OLAF.

 Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)