Comunicació

Bones pràctiques

Estratègia de comunicació del Programa Operatiu de Creixement Sostenible
La comunicació és part fonamental en la implantació dels Programes Operatius Europeus, dotant d'una major transparència en totes les fases d'aplicació dels Fons i un major coneixement de les actuacions cofinançades per part del ciutadà com una forma de mesurar l'impacte qualitatiu dels fons, no només en la millora de la seva qualitat de vida, sinó també en la seva repercussió sobre el creixement i l'ocupació.
 
La EDUSI Santa Coloma de Gramenet pertany al Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, el qual té la seva estratègia de comunicació on s'identifiquen:

  • Els objectius que permetran determinar l'abast d'aquesta estratègia en termes de transparència i visibilitat.
  • Els diferents col·lectius destinataris de l'Estratègia, a fi d'orientar les mesures de comunicació a les necessitats de cada un d'ells i, d'aquesta manera, elevar l'eficàcia i l'impacte esperat.
  • Les mesures d'informació i comunicació, que donin resposta als objectius definits i als grups destinataris de l'Estratègia.

 
A més, el 50% de l'ajut previst haurà de formar part d'alguna bona pràctica de comunicació havent seleccionar una a l'any per a ser avaluada per les autoritats europees.