Què és el consell?

El Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet és l’òrgan permanent de participació sectorial i de caràcter consultiu, de les persones majors de 60 anys o 55 anys si son pensionistes; i d’associacions, entitats i organitzacions relacionades amb la gent gran, per a establir l’intercanvi d’informació, anàlisis, col·laboració en la planificació, execució i valoració de les actuacions i les polítiques que afectin o que suposin una millora del benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la població.

El Consell de la Gent Gran és també un òrgan d’assessorament, de consulta i d’elaboració de propostes municipals en l’àmbit ciutadà i en totes aquelles polítiques generals, des de la perspectiva de la gent gran.

Els objectius del Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet són:

  • Crear un espai ampli i estable de reflexió.
  • Millorar les oportunitats de participació i promoure l’interès del col·lectiu de la gent gran de la ciutat en aquells aspectes del seu àmbit.
  • Fomentar les accions de protecció dels drets civils i socials de les persones majors i impulsar l’atenció a les seves necessitats com a col·lectiu.
  • Facilitar la transició a la jubilació i els hàbits saludables de la gent gran.
  • Elaborar per iniciativa pròpia o a petició d’altres, informes o estudis sobre els temes del seus interès.
  • Divulgar les accions realitzades pel Consell a totes les entitats i agents de la ciutat relacionades amb la gent gran.
  • Fer visible la capacitat i experiència de la gent gran a altres generacions o sectors de població mitjançant activitats de sensibilització.
  • Promoure la creació de noves entitats, donar suport a les ja existents i potenciar la seva participació en aquest Consell.
  • Col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en el àrea d’actuació de la gent gran.